การวิจารณ์บทความเรื่อง มหัศจรรย์ชาเขียว

ธันวาคม 1, 2006

 การวิจารณ์มหัศจรรย์ชาเขียวอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเกลียดชาเขียวขนาดนั้นเลยหรือเพราะว่าผมคิดว่าเขาติชาเขียวมากเกินไปนะครับตอนที่เขาพูดถึงประโยชน์ของชาเขียว ผมก็ชักคิดว่า เขาพูดถูกเกี่ยวกับชาเขียวถูกจริงๆ ตอนที่เขาพูดถึงการที่คนเรามีความเชื่อผิดๆ ว่าชาเขียวนั่นบางทีเป็นยาวิเศษไปแล้ว ผมว่าจุดประสงค์ของการเขียนวิจารณ์ชาเขียวนี้ก็เพือให้คนไม่ไปคิดว่าชาเขียวนั่นเป็นยาวิเศษ การใช้ภาษาก็น่าจะเหมาะกับวัยอายุประมาณผู้ใหญ่แล้ว ตัวอย่างเช่น ”จะบ้ากันไปใหญ่แล้ว” อาจจะไม่เหมาะกับเด็ก ผมว่าการวิจารณ์ชาเขียวอันนี้น่าจะนำไปใช้กับชีวิตได้เพราะจะได้รู้ว่าชาเขียวนั้นไม่ใช่ยาวิเศษครับ-_-

มหัศจรรณ์ชาเขียว

ธันวาคม 1, 2006

การวิจารมหัศจรรชาเขียวอันนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเกลียดชาเขียวขนาดนั้นเลยรือ?  เพราะว่าผมขิดว่าเขาติชามากเกียกไปนะ ตอนที่เขาพูดทิงประโยกของชาเขียว ผมก็ชักคิดว่า เขาพูดถูกเกียวกับชาเขียวจยิง ๆ ตอนที่เขาพูดทึงการที่คนเรามิความเชิอพิด ๆ ว่า ชาเขียวนั่นบางทีเป็นยาวิเศษไปซาแล้วผมว่าจุดประสงของการเขียนวิจารชาเขียวนีเพือให้คนไม้ไปคิดว่าชาเขียวนั่นเป็นยาวิเศษการไช้ภาษก็น้าจะเหมาะกับวัยอายุประมารพู้ใหยแลว เพาะว่ายางจะบ้ากันไปใหญ่แลวอากไม่เหมาะกับเด็กผมว่าการใช้ชาเขียวอันนี้หน้าจะนำไปใช้กับชีวิตได้เพราะเราจะนำไปใช้กับชีวิตได้เพราะเราจะได้รู้ว่าชาเขียวนั้นไม่ใช่ยาวิเศษนะ

วิจารณ์งานเพลง

พฤศจิกายน 16, 2006

เพลง: “ระวังหมดอายุ”

 นักร้อง: ป็อด Modern Dog

งานเพลงนี้มีเนื้อหาปลุกให้คนหันมาทำตามความฝันหรือไม่ก็อาจจะเปิดกิจการใหม่ได้เลย

รวมๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีเลยที่เดียว

แต่อาจมีเนื้อหาอื่นปะปนเข้ามาในเพลงอาจจะทำให้เพลงมีเนื้อหาที่ไม่ชัดเจน

การใช้ภาษามีความ เหมาะกับทุกกลุ่มในท่อนของความฟันไม่เคยรอใครไม่เคยรอใครอย่าปล่อยให้เวลาของเราหมดไปเป็นประโยคที่ดีมีเนื้อหาดี

ข้อคิดที่ได้ก็คือท้ามีโอกาสก็ให้รีบใช้ซะ
เพลงนี้อาจจะเอาไปประยุกใช้กับเพลงชาติใดครับ เพราะมีเนื้อหาที่ทำให้คนสู้ชีวิต

Hello world!

พฤศจิกายน 16, 2006

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!


ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.