การวิจารณ์บทความเรื่อง มหัศจรรย์ชาเขียว

ธันวาคม 1, 2006

 การวิจารณ์มหัศจรรย์ชาเขียวอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเกลียดชาเขียวขนาดนั้นเลยหรือเพราะว่าผมคิดว่าเขาติชาเขียวมากเกินไปนะครับตอนที่เขาพูดถึงประโยชน์ของชาเขียว ผมก็ชักคิดว่า เขาพูดถูกเกี่ยวกับชาเขียวถูกจริงๆ ตอนที่เขาพูดถึงการที่คนเรามีความเชื่อผิดๆ ว่าชาเขียวนั่นบางทีเป็นยาวิเศษไปแล้ว ผมว่าจุดประสงค์ของการเขียนวิจารณ์ชาเขียวนี้ก็เพือให้คนไม่ไปคิดว่าชาเขียวนั่นเป็นยาวิเศษ การใช้ภาษาก็น่าจะเหมาะกับวัยอายุประมาณผู้ใหญ่แล้ว ตัวอย่างเช่น ”จะบ้ากันไปใหญ่แล้ว” อาจจะไม่เหมาะกับเด็ก ผมว่าการวิจารณ์ชาเขียวอันนี้น่าจะนำไปใช้กับชีวิตได้เพราะจะได้รู้ว่าชาเขียวนั้นไม่ใช่ยาวิเศษครับ-_-

Advertisements

มหัศจรรณ์ชาเขียว

ธันวาคม 1, 2006

การวิจารมหัศจรรชาเขียวอันนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเกลียดชาเขียวขนาดนั้นเลยรือ?  เพราะว่าผมขิดว่าเขาติชามากเกียกไปนะ ตอนที่เขาพูดทิงประโยกของชาเขียว ผมก็ชักคิดว่า เขาพูดถูกเกียวกับชาเขียวจยิง ๆ ตอนที่เขาพูดทึงการที่คนเรามิความเชิอพิด ๆ ว่า ชาเขียวนั่นบางทีเป็นยาวิเศษไปซาแล้วผมว่าจุดประสงของการเขียนวิจารชาเขียวนีเพือให้คนไม้ไปคิดว่าชาเขียวนั่นเป็นยาวิเศษการไช้ภาษก็น้าจะเหมาะกับวัยอายุประมารพู้ใหยแลว เพาะว่ายางจะบ้ากันไปใหญ่แลวอากไม่เหมาะกับเด็กผมว่าการใช้ชาเขียวอันนี้หน้าจะนำไปใช้กับชีวิตได้เพราะเราจะนำไปใช้กับชีวิตได้เพราะเราจะได้รู้ว่าชาเขียวนั้นไม่ใช่ยาวิเศษนะ

วิจารณ์งานเพลง

พฤศจิกายน 16, 2006

เพลง: “ระวังหมดอายุ”

 นักร้อง: ป็อด Modern Dog

งานเพลงนี้มีเนื้อหาปลุกให้คนหันมาทำตามความฝันหรือไม่ก็อาจจะเปิดกิจการใหม่ได้เลย

รวมๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีเลยที่เดียว

แต่อาจมีเนื้อหาอื่นปะปนเข้ามาในเพลงอาจจะทำให้เพลงมีเนื้อหาที่ไม่ชัดเจน

การใช้ภาษามีความ เหมาะกับทุกกลุ่มในท่อนของความฟันไม่เคยรอใครไม่เคยรอใครอย่าปล่อยให้เวลาของเราหมดไปเป็นประโยคที่ดีมีเนื้อหาดี

ข้อคิดที่ได้ก็คือท้ามีโอกาสก็ให้รีบใช้ซะ
เพลงนี้อาจจะเอาไปประยุกใช้กับเพลงชาติใดครับ เพราะมีเนื้อหาที่ทำให้คนสู้ชีวิต

Hello world!

พฤศจิกายน 16, 2006

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!